Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Εναέριας Επιθεώρησης Καλλιεργειών

iScout Το όραμα μας

Η iScout στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών εναέριας επιθεώρησης καλλιεργούμενων εκτάσεων, με σκοπό την υποστήριξη λήψης ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων από τους εκμεταλλευόμενους. Στόχος να αναδείξει σε σύντομο χρονικό διάστημα όλα τα προσδοκώμενα οφέλη που αποφέρει η τεχνολογία αυτή στο σύγχρονο γεωργικό επιχειρείν, οφέλη που  σχετίζονται άμεσα με τη μείωση εισροών και ρίσκου, την ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και την αύξηση της απόδοσης κάθε επιχείρησης του κλάδου κ.α.

Δείτε όλες τις Υπηρεσίες μας

iScout Καινοτομία

Η καινοτομία που εισάγει η iScout αφορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης end-to-end εξειδικευμένων υπηρεσιών εναέριας επιθεώρησης καλλιεργούμενων εκτάσεων παρέχοντας τρία εμπορικά μοντέλα παροχής υπηρεσιών (we-scout, they-scout, it-scout) με σκοπό την εξυπηρέτηση corporate πελατών, ομάδων παραγωγών και εταιρειών παραγόντων της αγοράς, καθώς και μεμονωμένων παραγωγών!

iscout Ποιοί είμαστε

Η ομάδα της iScout κατέχει ευρεία γνώση του επιχειρηματικού και επιστημονικού αντικειμένου και του οικοσυστήματος ως εξής:

Περισσότερα ...

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εναέριας επιθεώρησης καλλιεργειών

iScout Τεχνογνωσία & Εμπειρία

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροχημάτων επιθεώρησης και αεροψεκασμών, προσανατολισμένα στις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες των συγκεκριμένων εργασιών - Ενσωμάτωση τεχνολογίας μηχανικής όρασης και μάθησης, για αποδοτικότερη επιθεώρηση και με μικρότερο κόστος - Υιοθέτηση τεχνολογιών ΙoΤ στα μη επανδρωμένα αεροχήματα για άμεση επιτήρηση και διαχείριση του στόλου και των αποστολών επιθεώρησης σε πραγματικό χρόνο