Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Εναέριας Επιθεώρησης Καλλιεργειών

Η υπηρεσία we-scout είναι το μοντέλο της υπηρεσίας όπου όλες οι εργασίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων γίνονται από την iScout. Ο υποψήφιος πελάτης καλείται να πληρώσει ένα τίμημα που περιέχει κόστη μετακίνησης, κόστη συλλογής δεδομένων και κόστη ανάλυσης δεδομένων. Κάποια κόστη είναι ανελαστικά και κάποια ελαστικά ως προς την έκταση.

Το μοντέλο αυτό, λόγω του ανελαστικού κόστους αποτελεί και την ακριβότερη τιμή ανά στρέμμα. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου μοντέλου υπηρεσίας, η iScout διατηρεί έναν στόλο από μη επανδρωμένα αεροχήματα με τα ανάλογα φορτία σε όρους καμερών. Με σκοπό την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών, τα μη επανδρωμένα αεροχήματα βρίσκονται σε διάφορα σημεία διασποράς σε όλη την Ελλάδα έτοιμα να επιχειρήσουν!

Η υπηρεσία we-scout απευθύνεται σε μεγάλους corporate πελάτες.

 

img_divider

we-scout Πλεονεκτήματα

Πολύ μικρή εμπλοκή του πελάτη
  Δεν απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό από τον πελάτη
  Απευθύνεται σε μεγάλους πελάτες
  Άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση